1.Doç.Dr.Ertuğrul GÜREŞCi          Başkan

2.Dr.Öğr.Üyesi Oktay AKTÜRK     Üye

3.Dr.Öğr.Üyesi Fatih ÇELİK           Üye