Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz Göçmenlerle Dayanışma Derneğini Ziyaret Etti
1.12.2021

Üniversitemiz Göç ve Yerel Yönetimler Uygulama ve Araştırma Merkezimiz tarafından Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Kırşehir Temsilciliğine bir ziyaret gerçekleştirildi. Ziyarette Kırşehir'deki mülteciler ile ilgili ortak proje ve eğitim temelli çalışmaların geliştirilmesi yönünde ilkesel olarak mutabakata varıldı.

Merkez tarafından Dünya Mülteciler Günü nedeniyle ayrıca bir açıklama yapıldı. Açıklama şöyle: “Her yıl 20 Haziran'da mültecilerin durumunu insanlara anlatabilmek için 2001 yılından beri dünyada Mülteciler Günü kutlanmaktadır. Dünyanın her yerinde sayıları milyonları aşan, her türlü baskı ve şiddete karşı canlarını korumak için yerlerini ve yurtlarını terk eden mültecilerin durumu oldukça iç karartıcıdır. Ülkemiz tarihsel sorumluluk, sahip olduğu inanç ve kültürel değerler bağlamında geçmişte olduğu gibi günümüzde de kapılarını mazlum insanlara açmış evini ve ekmeğini bölüşmüştür. Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla başta çocuk, kadın ve yaşlı mülteciler için dünya milletlerinin sadece farkındalıklarını değil yardımlarını da esirgememelerini diliyoruz.”